Link Popularity

- wskaźnik link popularity jest miernikiem popularności strony wśród najlepszych wyszukiwarek (także polskich). Brany jest on pod uwagę podczas ustalania rankingu stron w procesie wyszukiwawczym (wyszukiwania informacji). Określa się go na podstawie ilości łączy prowadzących do ocenianej witryny i ich wartości. Na pozycję naszej strony w wynikach wyszukiwania, wpływa przede wszystkim ilośc oraz jakość linków do niego prowadzących.


Największy wpływ na wielkość wskaźnika Link Popularity ma ogólna liczba zaindeksowanych przez wyszukiwarkę "połączeń" (linków) do ocenianej strony. Warto zadbać o linki z serwisów powiązanych tematycznie z naszym ponieważ takie linki uważa się za najbardziej wartościowe .


Witryna, która zdoła osiągnąć odpowiednio wysoki wskaźnik link popularity, będzie miała odpowiednio większą szansę na popularność i to niezależnie od wyszukiwarek. Wskaźnik link popularity jest miernikiem zdolności strony do osiągnięcia wysokiej popularności. Każdy administrator powinien dążyć do uzyskania jak najwyższego poziomu, nawet wtedy, gdy jest już dosyć wysoko w rankingu wyszukiwawczym.

Twój adres:
  (n.p. www.jozef.lysikowski.pl)